فیلیپا 2018 فیندیو و برگشت جینان

- Jul 17, 2018-

افتتاح Philiauto در SMX، بزرگترین دوستان فلیتو از این نمایشگاه بازدید می کنند. آیا توزیع کننده قطعات کامیون، صاحب معدن مالک و مالک شرکت حمل و نقل است؟ خوشحالیم که با آنها صحبت می کنیم و می دانیم که آنها درخواست قطعات سینتروک اولیه و بهترین کیفیت را دارند. بهترین قطعات با کیفیت و بهترین خدمات برای دوستان فیلی را ارائه می دهد.

微信图片_20180726181218.jpg微信图片_20180726181213.jpg

微信截图_20180726181628.jpg

微信图片_20180726180642.jpgیک جفت:نمایشگاه ما در فیلیپین بعدی:روز جهانی کار