فیلتر فیلتر هوا

- Aug 10, 2017-

فیلترهای هوا به طور گسترده ای در صنایع و بخش های دیگر مورد استفاده قرار می گیرند که نیاز به تصفیه هوا فشرده در زمینه های نفتی، شیمیایی، متالورژی، برق، ماشین آلات، صنایع سبک، نساجی، تولید خودرو، الکترونیک، مواد غذایی، پزشکی، بیوشیمی، دفاع ملی و تحقیقات علمی است.

یک جفت:اصل دنده بعدی:کامیون CAMC معرفی مدل جدید H7