جشن پنج ساله ارتباط تجاری بین Sinotruk و EMSL!

- Feb 01, 2018-

جشن پنج ساله ارتباط تجاری بین Sinotruk و EMSL!

1517483671.png

1517483686(1).png


یک جفت:SINOTRUK کامیون سنگین F430 مونتاژ گیرنده بعدی:بوش سیلندر شرایط کار