قطعات کامیون HOWO 336HP به آفریقا

- Jun 28, 2017-

قطعات کامیون HOWO 336HP به آفریقا


قطعات کامیون HOWO 336HP به آفریقا. AFRICA MOST TRACKING MOTST PERFER HOWO 336، HOWO 71، HOWO 420، STYER VEHICLES.FOR FOR HOYUN دیگر، HOKA ORDER CUSTOMER LITTLE.

AFRICA از چین، حمل و نقل دریایی به AFTICA بیش از یک ماه است، بنابراین برخی از مشتریان بخشی از قطعات ارسال شده توسط EXPRESS. مشتریان مشاوره اینجا را بخرند برخی از قطعات تزریق موتور در داخل تهویه مطبوع. از آنجا که تهویه هوا چندین بار مصرف شده است، هزینه های اضافی بیشتری نیاز است، اما قطعات تزئینی تنها با هزینه کمی بیان می شود، اما مقدار سرنشینه بیشتر بالاتر است.


howo engine parts

howo parts wooden case package

یک جفت:مفاهیم فرهنگ کیفیت ذرات کامیون های چین بعدی:قطعات کامیون HOWO به پاپوآ گینه نو