روز جهانی کار

- Apr 28, 2018-

روز بین المللی کار است comeing شرکت begine فردا 3 روز تعطیلات پشت در دوم مه کار خواهد کرد.   روز کارگر مبارک!!!


و شما مایل به تلاش و عرق فرصت به فردا میوه موفقیت. برای هر کسب و کار بخش انسان sinotruk.


Sinotruk Special vehicle.png

یک جفت:فیلیپا 2018 فیندیو و برگشت جینان بعدی:جدید Sinotruk T7H کابین قطعات و قطعات موتور وارد شده است