جدید Sinotruk T7H کابین قطعات و قطعات موتور وارد شده است

- Apr 27, 2018-

قطعات و قطعات موتور سینتکر T7H Orginal Soyang، انبار ما را وارد و سپس آنها را به مشتری ارسال می کنند و در صورت نیاز به قطعات، آنها را به مشتری می فرستند.


یک جفت:روز جهانی کار بعدی:Sinotruk MAN موتور MC13 مطابق با معدن SDLG می باشد