تعریف کامیون جدید

- Apr 19, 2019-

نام رسمی کامیون (کامیون) کامیون است که برای حمل کالاها و کالاها استفاده می شود.

انواع نقشه های جمع آوری کامیون

انواع نقشه های جمع آوری کامیون

یک فرم ماشین شامل کامیونهای کمپرسی، کامیون های باریک، کامیون های جاده ای در خارج از بزرگراه ها و مناطق بدون جاده و انواع کامیون هایی طراحی شده برای نیازهای ویژه (مانند اتوبوس های فرودگاهی، موتورهای آتش نشانی و آمبولانس، تانکرها، ظروف) کامیون های حامل و غیره).


یک جفت:کامیون HOWO 371 برای فیلیپین بعدی:تاریخچه کامیون سنگین