Sinotruk HOMAN H3، قطعات H5 کامیون

- Aug 09, 2018-

کامیون Sinotruk HOMAN کامیون سبک است. دارای دو مدل H3 و H5، نه HOMAN H3 و H5 کامیون کمپرسی، کامیون تراکتور، کامیون کامیون خوب در بازاریابی. بنابراین هفته آینده ما از sharegine قطعات کامیون HOMAN، قطعات gearbox، قطعات کابین در وب سایت ما استفاده خواهیم کرد. منتظر بازرسی شما هستیم

HOMAN parts.png

HOMAN parts.pngیک جفت:ارسال قطعات خودرو Sinotruk در تایلند بعدی:نمایشگاه ما در فیلیپین