SINOTRUK HOMAN VEHICLE & قطعات یدکی

- Jun 27, 2017-

SINOTRUK HOMAN VEHICLE & قطعات یدکی


هویج LIGHT RUCK یکی از سینوتروک سریعی است که در Fujian Haixi قرار دارد. مدل فروش بیشتر 6 * 2، 8 * 2 کامیون است.


در حال حاضر، بیشتر قطعات کامیون های مورد نیاز در SINOTRUK PART SYSTERM، برخی از قطعات موتور، قطعات GEARBOX، می توانند به طور مستقیم از کارخانه موتور و کارخانه چرخ دنده، اما همچنین پیشنهاد مشتری CHASSIS NUMBER، مدل موتور، مدل GEARBOX.


sinotruk homan

یک جفت:WINDSHIELD FRONT باید توسط مورد چوب ارسال شود بعدی:SINOTRUK WT615 قطعات موتور - 3