الزامات بوش سیلندر

- Oct 28, 2017-

بوش سیلندرقدرت کافی سختی و مقاومت در برابر حرارت داشته باشد اما همچنین باید مقاومت به سایش. کار باید خوب روانکاری و خنک کننده است.

سیلندر به طور کلی فسفر یا بور آلیاژ مقاوم در برابر سایش آهن به عنوان ماده ساخته شده است. بوش سیلندر را داخل جدول نیز گاهی chrome (کروم سوراخ شل، روغن ذخیره سازی شبکه کروم) است، nitriding یا phosphating و دیگر درمان بهبود مقاومت می پوشند. سختی داخلی بوش را معمولا بیشتر از HB200 است و با حلقه پیستون سختی بازی خوب است. سطح داخلی نیز باید زبری مناسب را می کند که ظرفیت ذخیره سازی نفت خاص و و عملکرد در حال اجرا است. سطح داخلی باید گرد شدگی کافی و دقت استوانه ای و پشتیبانی نصب باید دقت موضعی در مرکز مته سوراخ.

یک جفت:شرايط عملكرد بوش سیلندر بعدی:اصل کار کولر استیل سیلندر