کلاچ استیل سیلندر چیست؟

- Jul 18, 2017-

[PGHV0`QGSDM)_O0EK9ATZQ.png

سیلندر اصلی کلاچ ، همچنین به عنوان سیلندر اصلی کلاچ شناخته شده است، نوع اصلی سیستم عامل هیدرولیک کلاچ، روغن هیدرولیک (روغن ترمز) به سیلندر اصلی پس از پدال کلاچ تحت عمل سیلندر کلاچ برای فشار کلاچ به کار .

استاد کلاچ به پدال کلاچ متصل شده و از طریق لوله به وسیله تقویت کننده کلاچ متصل شده است. نقش این است که اطلاعات سکته مغزی پدال را از طریق نقش تقویت کننده برای رسیدن به جداسازی کلاچ جمع آوری کنیم.

یک جفت:قطعات HOYUN به THALIAND بعدی:شرکت تبلیغاتی ZHANBANG صفحه جدید تبلیغاتی