تفاوت بین مدل های جدید و قدیمی در مقابل موتور HOWO چیست؟

- Sep 03, 2018-

تمام موتورهای بالا با مهر و موم جدید ساختاری روغن، سنسورهای دمای آب ساختاری جدید و سنسور فشار روغن، ساخت کمربند چند ردیف و تمام موتورهای دیزلی در موتورهای HOWO مجهز شده اند.

یک جفت:جشنواره بهار چینی بعدی:مقدمه کامیون های سنگین